България:комплектни превози и групаж

Петнадесетгодишният ни опит в транспорт на групажни стоки Италия/България – България/Италия ни позволи да развием редовна линия с програмирани седмични потегляния в посочените дестинации.

Висококвалифицираният, персонал е способен да  управлява стоки от всякакво естество и свързаната с тях документация.

КОМПЛЕКТНИ ТОВАРИ:

Възможност за превозване на стоки:

 • Палетизирани
 • Насипни
 • Извънгабаритни товари
 • Опасни стоки с ADR

 ГРУПАЖНИ ТОВАРИ:

Ежеседмични спедиции:

 • Митнически операции в Италия(за стоки за/от чужбина или специфични превози)
 • Директна доставка до клиент
 • Складово обслужване в България
 • Възможност за инкасиране на навлото от получателя
 • Наложен платеж
 • Митническо обслужване в България
 • Спешни групажни спедиции по въздух